Hitta hit

Till Ed Sjögård
Vägbeskrivning från E4: 

Sväng av vid Värnamo S. Följ skyltar mot Växjö/Karlskrona ut på riksväg 27. Kör rakt fram och genom samhället Bor. Ca 4 km efter Bor, sväng höger mot HYGGESTORP 7. Ed Sjögård är den andra gården på höger sida (ca 2 km in på vägen).

Gården ligger precis vid sjön och infarten är kantad av en allé. 

Vägbeskrivning från Växjö: 

Följ riksväg 27 mot Värnamo. Ca 5 mil efter Växjö sväng vänster mot HYGGESTORP 7 (Obs, andra avfarten mot Hyggestorp!).

Ed Sjögård är den andra gården på höger sida (ca 2 km in på vägen). Gården ligger precis vid sjön och infarten är kantad av en allé.
Till Lägergården
Ska du till lägergården? Följ samma väg som till Ed Sjögård. Fortsätt förbi gården ca en kilometer och sväng sedan höger! Håll höger där vägen delar sig och du är framme!